BETA: Det här är en betaversion. Vi tar tacksamt emot feedback på hello@femillo.com

Allmänna villkor

Version 01.2022

Så fungerar tjänsten

1750 AB (benämns nedan som “Femillo”) driver söktjänster för aktörer, produkter och digitala verktyg inom området kvinnors välmående och hälsa med syfte att hjälpa kvinnor snabbare hitta rätt stöd när behov uppstår. Vi erbjuder dig som användare att söka efter tjänster/digitala verktyg/produkter, filtrera baserat på parametrar såsom legitimerade/icke legitimerade aktörer, aktörer i din närhet, ämnesområde och mycket mer, allt för att du lättare ska hitta rätt stöd snabbare. På femillo.com hittar du också bloggar, användarrecensioner och andra funktioner som också syftar till att stötta detta mål.

När du gör en sökning på femillo.com presenteras sökresultaten utifrån relevans och du har därefter möjlighet att läsa mer om tjänsten/digitala verktyget/produkten och välja att klicka vidare för att komma i kontakt med tjänsteutövaren eller ladda ner/köpa ett digitalt verktyg/produkt. När du väljer att klicka vidare för att komma i kontakt med tjänsteutövaren eller klickar för att köpa ett digitalt verktyg eeller en produkt, kan vi på Femillo komma att få en liten ersättning från det företag som står bakom tjänsten/produkten. Vidare betalar en del av företag en löpande prenumerationsavgift för att får tillgång till fler funktioner på vår sida. Att lista sig på femillo.com är dock alltid gratis då vi vill att du som användare ska få största möjliga urval.

Via femillo.com presenterar vi en så detaljerad beskrivning som möjligt för de tjänster och produkter företagen och vårdgivarna vill marknadsföra, med syfte att du som använder tjänsten ska få så bra information som möjligt. För en stor del av innehållet hämtar vi information från HSA-katalogen, den officiella databasen med alla vårdgivare i Sverige. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende tjänsten eller produkten. Om frågor uppstår får du gärna kontakta vår kundtjänst på hello@femillo.com.

Dina åtaganden

Att du godkänner villkoren innebär att du accepterar att följa villkoren vid användning av tjänsten. Du som användare har inte rätt att använda Femillos varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av tjänsten.

Integritetspolicy

Vi på Femillo värnar om din personliga integritet. Du hittar detaljerad information om hur Femillo använder personuppgifter i vår integritetspolicy.

Övrigt

Femillo friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för användare eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte en användares rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

De aktörer som tillhandahåller vårdtjänster eller andra produkter, digitala verktyg eller tjänster via femillo.com är oberoende leverantörer och är inte att anse som anställda hos, eller agenter för, Femillo, dess partners eller leverantörer. Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i villkoren. Dessa villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.