BETA: Det här är en betaversion. Vi tar tacksamt emot feedback på hello@femillo.com

Integritetspolicy

Version 01.2022

Denna policy beskriver hur vi hanterar personuppgifter när du kontaktar oss eller är publicerad aktör inom kvinnohälsa och använder våra digitala lösningar.

Personuppgiftsansvar

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är Femillo/1750 AB, org nr 559308-6977. Vill du kontakta oss kan du nå oss på följande sätt: hello@femillo.com. Det kan du göra om du till exempel vill utöva dina rättigheter.

Rättigheter

När dina personuppgifter används av Femillo har du flera rättigheter. Du kan begära att få ett registerutdrag, rättelse, radering, göra invändningar, begära att vi begränsar uppgifter och begära dataportabilitet. Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se. Du har även rätt att lämna klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen (ändamål)

Syftet med Femillos verksamhet är att ge en samlad bild över aktörer inom kvinnors välmående och hälsa och publicera dem på en webbsida för att lättare kan hitta den hjälp som eftersöks eller behövs. Nedan följer information om hur Femillo använder personuppgifter.

Vår webbplats

I de flesta fall behandlar Femillo endast företagsnamn och kontaktuppgifter till aktörernas verksamheter. I de fall aktören är en enskild firma eller på annat sätt offentliggjort personuppgifter behandlas namn, kontaktuppgifter och eventuellt foto. När webbsidan behandlar personuppgifter kopplade till en person är den lagliga grunden berättigat intresse. I intresseavvägningen har vi beaktat att webbsidan är skapad för att underlätta för personer att hitta aktörer inom kvinnohälsa. Vi har goda grunder att tro att webbsidan därmed är till positiv hjälp för de aktörer som publiceras, eftersom det kan leda till nya kundkontakter. Femillo behandlar inte några integritetskänsliga personuppgifter utan enbart sådana som kopplas till aktörernas verksamhet. Om du som aktör invänder mot behandlingen kommer dina personuppgifter inte längre behandlas (se vidare under rättigheter). Kontakta oss då på hello@femillo.com. Vår webbplats femillo.com använder sig av analysverktyget Matomo. Matomo används för att samla in anonymiserat besöksdata vilket är nödvändigt för att vi ska kunna utveckla vår webbplats och våra tjänster. Inga cookies används för webbanalys.

Nyhetsbrev

På femillo.com har du möjlighet att anmäla dig till ett nyhetsbrev. Syftet är att hålla intresserade uppdaterade om utveckling och framsteg via e-post. Vi behandlar personuppgifter i form av epost-adresser för att vi ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen till den som anmäler sig till nyhetsbrevet. Den lagliga grunden är berättigat intresse. I intresseavvägningen har vi beaktat att den som registrerar sig gjort ett val att få nyhetsbrevet samtidigt som Femillo har ett intresse att ge information löpande. Vi har alltså båda intressen av behandlingen. Femillo behandlar dina personuppgifter under den tid du prenumererar på nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på länken avprenumerera i nyhetsbrevet eller skicka e-post till hello@femillo.com.

Lagring och radering

All data som genereras på vår webbplats lagras på europeiska servrar. Vill du att dina personuppgifter ska raderas kan du kontakta oss på hello@femillo.com (se även under rubriken Rättigheter)

Marknadsundersökningar

Femillo genomför marknadsundersökningar och andra undersökningar för att utveckla en så bra tjänst som möjligt till förmån för våra användare. Du deltar anonymt och uppgifterna rensas när analyser genomförts. I samband med att andra aktörer genomför undersökningar säkerställer Femillo att det genomförs på ett omtänksamt sätt vad gäller din integritet. När sådana undersökningar görs lämnar vi alltid kompletterande information om behandling av personuppgifter bland annat om ändamål och laglig grund.

Sociala medier

En viktig del i att informera om aktörer inom kvinnohälsa och skapa engagemang är att synas i sociala medier. Vi använder oss av Instagram, Facebook, YouTube och TikTok för publicering och kommunikation. Om du interagerar med oss på sociala medier behöver du känna till att plattformsföretagen ofta har egna ändamål med sin behandling av personuppgifter. Sätt dig in i hur deras behandling ser ut genom att läsa deras integritetspolicys och gör inställningar i de apparna så att de inte delar personuppgifter vidare på ett sätt som du inte godtar.