BETA: Det här är en betaversion. Vi tar tacksamt emot feedback på hello@femillo.com

2023-12-07 10:25:42

Årets fysioterapeut i Femillo Awards 2023

Vi är mycket stolta över att presentera 2023 års vinnare av kategorin Årets fysioterapeut - Helena Jönsson!

Anna Nordlander

Femillo

Stort grattis, Helena!

Kan du berätta lite om er verksamhet?
Kvinnorehabkliniken arbetar vi med personcentrerad rehabilitering för individer med besvär relaterat till obstetrik/gynekologi/urologi.

Hur känns det att ha blivit utsedd till Årets fysioterapeut i Femillo Awards 2023?
Det känns väldigt fint att allt det arbete som lagts ner både gällande specialistutbildning, forskning och drivande av kliniken uppmärksammas. För mig är det av vikt att försöka stå som förebild och visa att det krävs en hel del engagemang för att driva fysioterapin inom området framåt. Det finns många omkring mig som varit en stor del av vägen som utstakats och de personer är en självklar del av denna utnämning; kollegor i branschen både inom egen verksamhet och i andra verksamheter, medforskare och handledare. Det är inte en person som driver vården framåt utan ett samspel, för tillsammans är välgång.

Vilka åtgärder skulle du vilja se under 2024 för att främja kvinnors hälsa och välbefinnande?
Jag hoppas framöver att vården kommer bli mer och mer tillgänglig inom området eftersom många kvinnor lider i det tysta. Genom att vi alla vågar prata mer öppet kring besvär och samtidigt visa att vård finns kommer fler söka vård. Fysioterapin har en viktig roll inom obstetrik/gynekologi/urologi och behöver fortsatt lyftas och synliggöras både ut mot patienter och mot andra vårdgivare. Samtidigt behövs fler fysioterapeuter inom området för att kunna möta det behov som finns. Jag hoppas att fler fysioterapeuter inspireras och får upp ögonen för området så att fler patienter kan få tillgång till fysioterapi. Jag upplever att min specialistutbildning verkligen utmanat mig och gett mig kompetens, men det jag kanske är mest tacksam för är att den skapat en ödmjukhet. Denna ödmjukhet som innebär att kunna inse både sina egna och andras tillgångar, men också begränsningar, är av stor vikt. Jag önskar därför att 2024-års ledord inom kvinnors hälsa blir just ödmjukhet, för jag tror det är så vi kan utveckla och trygga vården tillsammans.

Hur kan folk nå dig om de vill följa ditt arbete?
På Instagram @gynfys samt @kvinnorehabkliniken kan mitt arbete följas. På www.kvinnorehabkliniken.se kan också information kring kliniken fås.