2023-12-07 10:29:25

Årets psykolog i Femillo Awards 2023

Vi är mycket stolta över att presentera 2023 års vinnare av kategorin Årets psykolog - Agnes Granberg!

Anna Nordlander

Femillo

Stort grattis, Agnes!

Hur känns det att ha blivit utsedd till Årets psykolog i Femillo Awards 2023?
Det är en rolig överraskning att mitt och kollegornas arbete sedan många år med att lyfta kvinnohälsa och psykologisk kunskap inom detta fält uppmärksammas. Det är fint med alla initiativ som nu sker med att synliggöra kvinnohälsa då tyvärr många kvinnor lidit och delvis fortsatt lider i tysthet utifrån skam kring att lyfta vissa svårigheter - eller när de söker hjälp kan mötas av brist på väl fungerande vård.

Har vi tur så leder utmärkelsen till att några fler professionella väljer att utbilda sig inom området - kanske genom WiseMinds kommande kurser 2024 inom kvinnohälsa eller sexologi. Eller så hittar några kvinnor till rätt hjälp på vår mottagning eller i annan verksamhet. Vi möter många som kämpat många år på egen hand eller genom tappra försök att få rätt hjälp för ex. PMS/PMDS, PCOS, vulvovaginal smärta, endometrios, traumatiska förlossningsupplevelser eller andra utmaningar i att försöka eller bli förälder. Jag möter även många kvinnor som kämpar på ett ohållbart sätt med mycket hög belastning såväl hemma som i arbetet, unga kvinnor men även i alla faser i livet som kämpar med orimliga krav på vikt och utseende. Andra gånger handlar samtalen om hur man kan hantera roller av ledarskap som kvinna och känslor av att alltid behöva jobba lite hårdare.

Vilka åtgärder skulle du vilja se under 2024 för att främja kvinnors hälsa och välbefinnande?
Jag hoppas att det tvärvetenskapliga perspektiv och ett ansvar för att se mer av hela människan ska komma in i den svenska sjukvården. Ett psykologiskt perspektiv saknas till exempel i många medicinskt inriktade verksamheter. Detta trots att psykologiska faktorer, så som hur bemötande och råd ges, kan vara avgörande både för upplevelsen av den utmaning man möter och förmågan att hitta motivation till att arbeta med sin ohälsa och ta emot behandlingsrekommendationer.

Förlossningsvården är ett exempel där vi vet att personalens förmåga att främja lugn, trygghet och ett respektfullt bemötande hos den födande och den blivande familjen är avgörande för att förebygga både medicinska risker och risken att till exempel drabbas av posttraumatisk stress efter förlossningen. Inom detta område, precis så som inom flera andra, finns kunskap som är väl belagd i forskning gällande vikten av psykologiska faktorer. Trots det lyser prioriteringar och adekvat uppföljning när det gäller bemötande och psykologiska aspekter med sin frånvaro inom förlossningsvården. På samma vis vittnar tyvärr allt för många klienter om oacceptabelt bemötande när de söker för långvarig smärta - ex. vulvodyni eller relaterat till endometrios, hormonella besvär, infertilitet, sexuella svårigheter, ätstörningar, traumatiska eller kränkande upplevelser inom.

Det finns så mycket gällande hur stora delar av vården i Sverige är organiserad idag, hur bemötande och kommunikation gentemot den som söker hjälp och hur man inte intresserar sig för ny forskning - som kan göra mig upprörd. Samtidigt så är det komplexa verksamheter med utmanande uppdrag så jag har också en stor ödmjukhet över att många gör så gott de kan och att inga enkla snabba lösningar fixar alla problem inom Sveriges vårdverksamheter. Nu arbetar jag själv i en helt privat psykologverksamhet där vi får möjlighet att skapa de utbildningar för annan vårdpersonal vi tänker är viktiga för att göra nytta samtidigt som vi arbetar med utredningar och behandlingar och kan lyssna in de behov som inte bemöts inom offentliga vården. Vi har friheten att försöka få till det vi önskar att även den offentliga vården kunde göra. Jag hoppas att vi som arbetar i mindre, mer flexibla verksamheter, som samtidigt kräver eldsjälar som gör mycket jobb utanför arbetstid - kan bjudas in till de mer etablerade vårdorganisationerna så att ett bra utbyte och en samverkan kan ske till nytta för kvinnors hälsa i stort.

Det finns många sorters frågor och teman som dessa som det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om utifrån kvinnors specifika villkor och utmaningar. Tyvärr möter jag ex. alltför många kvinnor som har upplevt sexuellt utnyttjande, våldtäkt och psykisk misshandel i relationer men aldrig fått väl formulerade frågor om detta i vårdkontakter. Men det finns såklart många män som också är utsatta, vilket i vissa fall kan vara än mer stigmatiserande och osynliggjort gällande vissa områden, så oavsett vem vi möter behöver vi såklart sträva efter att alla får rätt hjälp och stöd!

Jag hoppas att fler vågar ifrågasätta det som inte fungerar inom vården idag och att mötesplatser skapas för kunskapsutbyte och gemensamma försök att skapa bättre fungerande behandling och lösningar. Jag har aldrig varit så mycket för att endast prata utan tycker att man ska våga prova i praktiken för då lär vi oss mer och kan se vad som faktiskt fungerar och blir hjälpsamt. Så mer handlingar till nytta för att främja kvinnohälsa hoppas jag på!

Hur kan folk nå dig om de vill följa ditt arbete?
Man kan följa vårt arbete antingen genom att gå in på vår webbplats WiseMind Kvinna eller genom vårt Instagram-konto wisemind_kvinna.