BETA: Det här är en betaversion. Vi tar tacksamt emot feedback på hello@femillo.com

2024-01-29 14:46:56

1,6 miljarder för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa

Anna Nordlander

Femillo

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om att fokusera på att förbättra mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården för alla kvinnor i Sverige. För detta ändamål har regeringen avsatt 1,6 miljarder kronor för år 2023. En del av dessa medel kommer att riktas mot specifika åtgärder för att öka tillgängligheten till vården för gravida kvinnor och förlossningar i landsbygdsområden. Det övergripande målet är att skapa en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik vård för alla kvinnor oavsett var de bor.

Läs hela pressmeddelandet här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/16-miljarder-kronor-till-insatser-for-forlossningsvard-och-kvinnors-halsa-/